17/05/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

HEKİMLER İŞ BIRAKTILAR, TALEPLERİNİ SIRALADILAR KOPUTAN: “BİZ HEKİMLER OLARAK HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kütahya’daki sağlık çalışanları sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çözüme kavuşamayan şiddet ve sorunlar nedeniyle 3 gün boyunca iş bırakacaklarını belirten TABİP-SEN İl Temsilcisi Ali Halıcı: “Feryadımız gerçek bayramlara çağrı olsun diye bunu yapıyoruz” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’da da iş bırakma eylemi yapıldı. Bu kapsamda; Kütahya Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği Kütahya Şubesi, Hekim Birliği Sendikası Kütahya İl Temsilciliği, Hekim-Sen Kütahya İl Temsilciliği, Tabip-Sen Kütahya İl Temsilciliği, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundular.

KOPUTAN: “BİZ HEKİMLER OLARAK HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Hekimlerin vatanı, milleti ve Türk halkı için kendilerini hiçe sayarak şehit olduklarını vurgulayan Kütahya Tabip Odası Başkanı Dr. Hilmi Koputan: “Ancak ne yazık ki aynı hekimler ve sağlık çalışanları her gün şiddet görmekte, mobinge uğramakta, haksız sözlü saldırılar altında ezilmekte, çalışırken ve emeklilik durumunda da geçim derdine düşmekte, çok ağır malpraktis davaları yüzünden icralık olmakta ve ne yazık ki bu aziz vatanından kovulmaktadır. Biz Hekimler olarak hiçbir yere gitmiyoruz. Biz vatan aşkıyla, ülkemizin her karış toprağında gece gündüz demeden çalışmaya, Türk Halkının sağlığı için her türlü zorluğa rağmen görev yapmaya devam edeceğiz. Lütfen biz hekimleri dinleyin, anlamaya çalışın ve isteklerimize kulak verin. Biz istiyoruz ki; etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıksın ve devletimiz bizi tam anlamıyla korusun. Çalışan Tüm Meslektaşlarımız İçin Makul Bir Ödeme, Rahat Bir Emeklilik Ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini İstiyoruz. Aile Hekimleri İçin 30 Haziran 2021 De Çıkan Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin Geri Çekilmesini Ya Da Revize Edilmesini İstiyoruz. Malpraktis davalarının son bulması ve hâkimler gibi hekimlerinde bu konuda devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Biz Hekimler olarak her daim Türk Milletinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

ÇERKEŞ: “AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ GÜNÜBİRLİK POLİTİKALARA ALET EDİLDİ”

Kütahya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Cem Çerkeş de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak yıllardır sağlık idaresine sundukları önerilerin dikkate alınmadığını belirtti. Türkiye’de aile hekimliği sisteminin modern ve bilimsel çizgiye çekilmesi yönünde gerekli adımlar atılmadığını aktaran Cem Çerkeş: “Sağlık idaresi tarafından yetersiz altyapı göz ardı edilerek yapılan düzenlemeler, tüm kazanımları geriye götürmüş, mevzuat değişiklikleri sistemin önünü tıkamış, Türkiye’de aile hekimliği sistemi günübirlik politikalara alet edilmiştir. Aile hekimleri için iş güvencesizliği, keyfi idare tutumu, mobbing ve baskı yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Yetişmiş beyinlerin, bu ülke evlatlarının her gün onlarcasının memleketi terk ettiği dönemde, fedakârca görevi başında bulunan hekimlerin hak edişlerinin ve özlük haklarının görmezden gelenlerin nihai maksatlarını anlamakta zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ”

Cem Çerkeş, Sağlık Bakanlığının ceza yönetmeliğinde ısrar ettikçe, aile hekimlerinin taleplerini göz ardı ettikçe, cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken, pandemi döneminde “ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerini çökerten sağlık bakanlığı’’ olarak tarihe geçeceğini söyledi. AHEF olarak İl dernekleri ve 30 bin aile hekimi ile mücadele yolunu seçtiklerini aktaran Başkan Cem Çerkeş: AHEF olarak,  karşılanmasını istedikleri talepleri sıraladı: “Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da revize edilmesini istiyoruz. Çalışan tüm meslektaşlarımız için makul bir ödeme, rahat bir emeklilik istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek artırılmasını istiyoruz.”

BACAKSIZOĞLU: “TÜKENDİK VE HATTA ÖLDÜRÜLDÜK”

Açıklama yapan bir diğer isim de Hekim Birliği Kütahya İl Temsilcisi DR. Göksel Bacaksızoğlu oldu. Günden güne itibarsızlaştırılan doktorluk mesleğini yerine getirirken tehdit edildiklerini ve şiddet gördüklerini belirten Bacaksızoğlu: “Tükendik ve hatta öldürüldük. İçinden geçtiğimiz zorlu koşullara rağmen zaman kavramı gözetmeksizin, etik ve vicdani değerlerimizden başka bir şeyi düşünmeden, pandemi döneminde de çalışmaya devam ettik. İsteklerimizin sadece maaş artışı gibi bir kavramın içine sıkıştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Hak ettiğimiz insana yakışır çalışma koşulları ve halkımızın hak ettiği sağlık hizmeti için çabalıyoruz. Bu haklı sebeplerle 14 Mart Tıp Bayramımızı kutluyor ve 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde iş bırakıyoruz” diye konuştu.

ALTINTAŞ: “BAYRAM YAPMIYORUZ, YAS TUTUYORUZ”

Hekimler olarak 14 Mart’ta bayram yapmadıklarını, yas tuttuklarını kaydeden Hekimsen Kütahya İl Temsilcisi Dr. Ahmet Altıntaş: “Bizler artık kendimizi öksüz-yetim, dışlanmış, ezilmiş ve hakarete uğramış görmek istemiyoruz. Fakat bütün bunlar olurken, biz yine de hiçbir yere gitmeyiz. Biz, ‘giderlerse gitsinler’ denmeyi hak edecek ne yaptık? Her şeyden öte, hekimlerle ilgili sadece ücretten bahsedilmesi bizleri derinden üzmüştür. Oysa bizlerin derdi para değil. Bizler şiddet görmek istemiyoruz. Bizler küfür yemek, hakaret yemek istemiyoruz. Bizler öldürülmek istemiyoruz. Bizler itibarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Bizler devletimiz tarafından korunmak isteyen, bu devletin memurlarıyız! Bugün, 14 Mart Tıp bayramını kutlamıyor, ülke genelinde 3 günlük bir yas ilan ediyoruz! 14 Mart Tıp bayramını bayram gibi kutlayacağımız günlerin ise bir an evvel gelmesini ümit ve şevkle bekliyoruz” dedi.

HALICI: “TEKNOLOJİYE RAĞMEN SİSTEM VERİMSİZ ÇALIŞIYOR”

Son olarak söz alan TABİP-SEN İl Temsilcisi Ali Halıcı, nitelikli hekimler ve iyi bir teknoloji olmasına rağmen sistemin verimsiz çalıştığını vurguladı. Halıcı: “Özellikle kronik rahatsızlığı olan ve ileri tetkik ve araştırma gerektiren hastalarımız sistem tarafından mağdur olmaktadır. Biz hekimler olarak bu sıkıntıyı çekiyoruz. Ancak iş tıkanma ve tükenme noktasına geldi. Sağlık sistemindeki sorunların çözümleri hekimlerin üzerindeki ekonomik, hukuki, sosyal baskıların kaldırılmasıyla mümkündür, bu herkesin kazanacağı bir reçetedir. Gerçek şu ki gençliğini feda etmiş biz hekimlerin emeğinin karşılığının hiçbir ücretle ödenemeyeceği açıktır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması defansif tıbbın azalmasına bu da sağlıktaki israfın sona ermesi demektir, bu da devletin kazanması demektir. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti almasına yol açacak ve vatandaşlarımız kazanacaktır. Sadece hastaların istek ve arzularına göre kurgulanmış sağlık sistemi hekim odaklı bilimsel dayanaklı olarak yeniden kurgulanması kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

“3 GÜN İŞ BIRAKIYORUZ”

Halıcı son olarak hekimlerin taleplerini sıraladı: “Güven ve huzur içerisinde görevimizi icra edecek insan onuruna yakışır şekilde yaşayacak koşulların sağlanmasıdır. Hakkımızı aramak adına bizim için çok önemli bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramını kutlamayarak özlük haklarımızın kaybı, bir türlü çözüme kavuşamayan şiddet ve malktariks olayları ve bekleyen dağ gibi sorunlarımız nedeniyle 3 gün iş bırakıyoruz. Görmek istemeyen gözler görsün, işitmek istemeyen kulaklar işitsin, uyuyan kalpler ve vicdanlar uyansın diye bunu yapıyoruz. Feryadımız gerçek bayramlara çağrı olsun diye bunu yapıyoruz.”