22/05/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

“HİNDİSTAN’DAKİ ZULME DUR DE”

Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi Hindistan’daki Müslümanlara yapılan baskı ve zulümleri protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar’ın da katıldığı basın açıklamasında: “Hindistan’daki zulme dur de” mesajı verildi.

Nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan’ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla toplandıklarını dile getiren AGD Kütahya Şubesi: “Yıllarca İngiliz sömürgesine maruz kalan Hint coğrafyası, İngilizler çekilse de zulüm zihniyetini devam ettiren hatta şiddetini artıran yönetimler tarafından idare edilmiştir. 1947’de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, mallarını gasp etme, canlarına kastetme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleri ile kıskaca almışlardır” ifadelerine yer verdi.

200 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Hindistan’da 200 milyon Müslümanın yaşadığının belirtildiği açıklamada: “Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir. İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan’ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortada iken hiçbir şey yokmuş gibi durmak insanlıktan çıkmak demektir. Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati, Müslümanlar Hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir” denildi.

ZULME KARŞI BERABERLİK ÇAĞRISI

Açıklama şöyle devam etti: “Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan’da ki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan’da ki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarf etmeleridir. Aynı şekilde medyamızın Hindistan’da yaşanan zulümleri tüm gerçekliği ile yansıtmaları, sivil toplum kuruluşlarının ülke yöneticilerine yapacakları her çağrı, sorumluluk alma ve safımızı gösterme açısından önemlidir. Anadolu Gençlik Derneği olarak; İslam ülke yöneticilerini ve Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”