17/05/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

İDARE MAHKEMESİNDEN SORUŞTURMAYA İZİN ÇIKTI

Bursa Bölge İdare Mahkemesi, CHP Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı’nın itirazı üzerine Kütahya Valiliğinin Belediye ihalelerine ilişkin “soruşturmaya gerek yok” kararını bozarak, soruşturma yolunu açtı.

CHP Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, Kütahya Belediyesi tarafından açık ihale usulü ile yapılması gereken araç kiralama işinin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü kiralandığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

“HALKIN HAK VE HUKUKUNU KORUYACAĞIM”

Mahkeme tarafından verilen kararın ardından bir açıklama yapan CHP Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, belediye nezdinde en yetkili organ olan meclisteki temsil görevi sebebiyle halkın hak ve hukukunu her merci ve makamda koruyup kollama vazifesinin yasalar yanında kutsal olduğunu kaydetti. Belediyenin kamusal görevlerini hukuka uygun olarak yerine getirmesini sağlamak ve Belediye Başkanlığı dolayısıyla kamuyu suç teşkil edici olumsuz işlem ve eylemlerden korumanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

“SON DERECE MUTLUYUM”

Ruhsen Kumdalı: “Hatırlanacağı üzere belediyeye araç kiralamak ve halkımıza verilecek gıda yardımlarının alım ve dağıtımında da en sağlıklısını, en verimlisini, en faydalısını sunabilecek yer ve mercilerden satın alınmasındaki bazı yolsuzluk duyumlarımız üzerine kamu haklarımızın korunması ve varsa kusurluların ıslahı için bazı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. Valilik Başkanlığındaki İl İdare Kurulu 30 Temmuz 2021 gününde 26 sayı ile cezai soruşturmaya izin vermemişti. Ama ben yılmadım Bölge İdare Mahkemesi nezdinde Valilik kararına itiraz ettim. Evet, her gün dünyanın döndüğü gibi hukuki mercilerimizin de dönen dünyada kamuyu koruyucu ve kusurlunun ıslahının sağlanması emirli Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 10 Şubat 2022 günlü kararını, gökyüzünde herkesin tepesinde görmekle son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

“KÜTAHYA’YA HİZMET ETMEMİ KİMSE ENGELLEYEMECEK”

Bölge İdare Mahkemesi’nin Kütahya Valiliğinin “soruşturmaya gerek yok” kararını bozarak bahse konu ihalelerle ilgili soruşturmayı başlattığını belirten Ruhsen Kumdalı: “Elbette öncelikle bir memurun kamu görevinin yerine getirmesi sırasında bir kusur işlemeyecek ve varsa kusurlusu ıslah edilecektir. Seçilerek görevlendirildiğim kamusal hizmetimin gereğini yaptığımdan ve kutsal adaletimizin de yüce koruyuculuğuna daima mazhar olmaktan milletimizle mutluluğumu yine sizlere sunmayı amaçladım. Attığım her adımda hukukun üstünlüğüne inanarak Kütahya’ ya hizmete devam etmemi kimsenin engelleyemeyeceğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.