30/09/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

YENİ BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞTAYLARI TAMAMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TR33 Bölgesi Yeni Bölge Planı hazırlıkları kapsamında bölge illerinde çalıştaylar gerçekleştirildi. 28.06.2022 tarihinde Afyonkarahisar ve Uşak illerinde, 29.06.2022 tarihinde Manisa’da ve 30.06.2022 tarihinde ise Kütahya’da gerçekleştirilen çalıştayların ilk oturumlarında yeni planın hazırlık süreci, planda önceliklendirilmesi düşünülen konular hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Çalıştayların ikinci oturumunda ise katılımcılarla bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler değerlendirildi. Son oturumda ise bu konularda bir çözüm yolu olarak Ajansın uygulayabileceği mali destek programı önerileri hazırlandı. Çalıştaylara kamu kurum / kuruluşları, oda ve borsalar, organize sanayi bölgeleri, yerel yönetimler, iş dernekleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler gibi birçok farklı alandan temsilci katılım sağladı.