12/08/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

DUMLUPINAR SPOR SALONU 1 ADET BÜFE VE ÇAY BAHÇESİ, DUMLUPINAR STADINDA 3 ADET BÜFE VE 30 AĞUSTOS SAHASINDA 1 ADET BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR.

Dumlupınar Spor Salonu 1 Adet Büfe ve Çay Bahçesi, Dumlupınar Stadında 3 Adet Büfe ve 30 Ağustos Sahasında 1 Adet Büfe Kiraya Verilecektir.

  • Şartname ve ekleri Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Biriminde (Abdurrahman Karaa Bulvarı No:8 Merkez / KÜTAHYA) görülebilir
  • İhale 09/05/2021 Pazartesi günü saat: 14.30’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  • İhale muhammen bedeli 1 Yıllık Toplam Bedel 120.000,00-TL (Dumlupınar Spor Salonu ve Çay Bahçesi 60.000,00-TL-Dumlupınar stadı 3 adet büfe için 36.000,00-TL- 30 Ağustos  Sahası Büfesi  24.000,00-TL). İhaleye katılacak istekliler teklif edecekleri bedelin en az %10’u oranında teminat bedelini ihale saatine kadar idarenin göstereceği vezneye yatırmış olacaktır.
  • İhale Kısmi Tekliflere Kapalı Olup Büfelerin Tamamına Teklif vereceklerdir.
  • İhaleye katılacak isteklilerin;
  • Türkiye’de kanuni ikametgah göstermesi,
  • Şartname ve eklerini okuduğunu ve kabul ettiğini belirtmesi,
  • Kanunlara göre yasaklı olmaması gerekmektedir.