03/10/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/235 Esas

1-Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5701 Sicil numarasına kayıtlı Çinili Vergi Dairesi Vergi no: 4580168592 numarasında kayıtlı davacı HAS KASAPOĞLU İNŞAAT VE MALZEMELERİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Ve TC:11795709436 Nolu HASAN KASAP Hakkında 19/10/2021 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE KESİN MÜHLET KARARININ 6 AY EK OLARAK UZATILMASINA,

2-7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nun 287/3.maddesi uyarınca Bağımsız Kamu Denetçisi Yeminli Mali Müşavir OSMAN ORHAN CENGİZ’in, Serbest Muhasebesi Mali Müşavir SERAP YILDIRIM’ın, Hukukçu Av.ÖZGE KOŞAR’ın KONKORDATO KOMİSERİ olarak görevlerinin DEVAMINA,

3- Kesin mühlet kararıyla verilen tüm tedbirlerin aynen devamına,

4-İİK.nun 304/1 maddesi uyarınca dosya komiser tarafından mahkememize tevdii edildikten sonra belirlenecek ön duruşma gününün İİK.nun 288. Maddesi uyarınca ilanına

İlişkin kesin olarak karar verildiği İİK.nun 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.15/10/2021