18/08/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/143 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya İli Merkez ilçesi Parmakören Mah.
MEVKİİ: Tepeardı
ADA NO: 3488
PARSEL NO: 65
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.703,56 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1.703,56 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 272.569,60 TL
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hatice ERBAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:
Davacı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ) BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİBİLGİLERSUNULMUŞOLUP;
1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği,
5) Duruşma gününün 09/05/2022 günü saat 10:20’den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.