29/06/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

BEN KİMİM?

Buraların yabancısı. Yeni doğan bir bebeğin her şeyi her an yeni baştan tanımaya mahkûm hali gibi ve muhatap olduğum her şeyin derinleşen seyrini müşahede ve keşfi sorumluluğunda, yalanı deviren doğru haberin mecburiyetini iliklerime kadar hisseden bir insan.

Âmâya bir rengin tarifi nasıl mümkün değilse, kendi kendime ve kendim bildiğim kâinatın tarifi mücadelesinde bir insan.

Yalnızca kalbinde yaşama gayretinde hayata ayak basan, yaşamak için dövüşürken canlı olmanın bedelini kâinatı saran kalbin içinde arayan, kalbi sahibine armağan edebilme telaşıyla mütemadiyen layık hale gelme derdinde bir insan.

Kahrolunca helak, lütfedilince ferah; boğulurken durulmak, gaflet içinde hakikat için yazıyorum. Yazıyorum çünkü kendi içimde uzun süren muhasebelerin tesellisini anlaşılmakta buluyorum.

Teselliyi yaratanın himayesinde anlaşılmayı evvela kalbimden ümit ediyorum.

Yaşamanın ağır yükünü, bir var bir yok olan mülkün omuzlarıyla taşıyabilmek için anlatmak gibi en imkânsız yolu; sanırım insan olduğum için seçiyorum.

En imkânsızı mümkün hale getirebilenden yardım diliyor, yalnız ona sığınıyorum.

ARPA, BUĞDAY

Mal sahibine benzer, eşya sahibini hatırlatır.

Güzelin bıçağı can yakmaz lakin çirkinin bakışı nazar, iltifatı haset, ikramı illet, dokunuşu hüsrandır.

Çünkü insan gibi, tabiat da pekala tesir kapıcı doğaya sahip yaratılmıştır.

Güzel, muhatap olduğunu güzelleştirir fakat çirkinin tesiri çok daha hızlı cereyan eder.

Çünkü dünya, edna yani alçaltılmış demektir. En güzel bile çöplükte çirkin kokar ve en alim cahilin karşında susar.

Her horozun kendi çöplüğünde öttüğü gibi bu dünyaya ait olmadığını keşfeden, ait olduğu yerin uykuları bölücü özlemi içinde bir türlü dünyaya tutunamayan, hasretin kahredici fakat merhameti içinde barındıran ıstırabını sırtlamış ruha sahip insan; bastığı yeri yeşertir, dünyayı döndürür, ışığı ile güneşi aydınlatır ve helakı öteler.

Arpadan buğday beklenilmediği gibi kötüden hayır gelmez. Anca nişane gibi güzelin kıymetine fayda sağlar. Fakat güzelin, güzelliğini ispata ihtiyacı yoktur. Güzelin idrakı ancak güzelliğini cilalar; artmaz, çoğalmaz ve katiyen azalmaz.

Çünkü güzelin güzelliği ölçülü oluşundan gelir. Ölçüsü ise asıl güzel olan güzelin Rabbi elindedir.