04/07/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

ÜRETİM VE DEMOKRASİ İLE KALKINMA YOLLARI

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle köşe yazıları yazamayan kıymetli yazarımız Mustafa Ertaş’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. Kütahya ve ülkemizin sorunlarını dile getirerek her zaman gündem ile ilgili yazılarıyla okuyucularımızla buluşan Mustafa Ertaş’ın geçmiş dönemdeki yazlarından birini anma olarak paylaşıyoruz.

Türkiye özelleştirme adı altında elindeki fabrika ve işletmeleri yok pahasına sattı. İhracata dönük üretim geriledi. Özelleştirilen işletmelerden işçi çıkışı çoğaltıldı. Her kademede bir işsiz sınıfı yoğunlaşmaya başladı. Üretime dönük işletmeler ham maddeyi ithal etmek zorunda kaldılar. Ürettiklerinin maliyeti her geçen gün artmaya devam etti. Çünkü döviz fiyatlarında artış gösterdiğinden maliyetlerde istikrar sağlanması zorlaştı. İktisaden bir gerilemenin de çarkına kapıldık. Gelen sıcak para betona-bina yapımına-yatırıldı haliyle katma değeri olmayan bir yatırım sonunda iflas etti denebilir. Sıcak para üretim ve katma değer yaratan fabrika v işletmelerde kullanılsa ihracat ve istihdam yaratarak hem döviz girişi sağlanacak hem de işsizlik azalarak iktisaden yeni bir çığır açmış olunacaktır.

Cumhuriyeti kuranlar 1926-1937 yılları arasında 19 büyük fabrika ve 7 ulusal banka açarak yoksulluğun, işsizliğin önünü kesmişler. 1930-1946 yılları arasında Türkiye’nin ithalattan fazla ihracata yaparak bütçesi açık yerine fazla vermiş olduğu iktisatçılar belgelere açıklamaktalar. Cumhuriyeti kuranlar 19 büyük fabrika ve diğer işletmeleri dış borç almadan Türkiye’nin öz kaynaklarını kullanarak başarmışlardır. Üretime dönük yatırımları artırmamız gerektiğini geçmişe bakarak ders almamamız sonucunu bizlere öğretiyor.

Demokrasi ile yönetilen bir ülkede siyasetin ve ekonominin temel hedefinin insan refahının artırmak olduğunu iktisat bilimcileri ifade etmekte ve kişi için bir grup için politika üretilirse demokrasi sürdürülemez.

Türkiye teknolojik gelişmelerin kalkınmanın bir unsuru olarak görerek kalkınmanın alt yapısını demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü ilkeleri ile taçlandırmalıdır.